Wedstrijdturnen dames

Vanuit de recreantengroepen komen regelmatig kinderen naar boven die opvallen door hun beweeglijkheid. Vaak zijn voor deze kinderen bij het recreatief turnen de mogelijkheden te beperkt. Op dat moment gaat de train(st)er in overleg met de ouders om te kijken of het kind als “jong talent” een tijdje proef wil draaien bij de wedstrijdturnsters van onze vereniging. Vindt het kind het vervolgens leuk en vindt de trainster van de wedstrijdgroep ook dat er voldoende mogelijkheden zijn, dan kan besloten worden het kind in te laten stromen in de wedstrijdgroep. Vandaar wordt weer verder gekeken op welk niveau van de wedstrijdsport het kind kan meedraaien. Binnen onze vereniging is het mogelijk om wedstrijden te turnen op landelijk niveau in de 1e, 2e of 3e Divisie. Dit houdt uiteraard ook in dat het aantal trainingsuren zal oplopen. Dit kan beginnen met 2,5 uur in de week, oplopend tot 9 of 12,5 uur.


Vanaf acht jaar kan dan deelgenomen worden aan regionale en / of landelijke wedstrijden.

 

Wedstijdturnsters en begeleiding 2008-2009