Contributie

Algemene regels:

 

  • Het inschrijfgeld voor elk nieuw lid bedraagt € 7,50 en dient gelijktijdig met de (resterende) kwartaalcontributie voldaan te worden. Indien een machtiging wordt afgegeven bedraagt het inschrijfgeld € 5,00. Het inschrijfgeld wordt dan gelijktijdig met de (resterende) kwartaalcontributie en de contributie voor het nieuwe kwartaal automatisch geïncasseerd.
  • Tabitta kent een jaarcontributie, welke per kwartaal (dus in vier gelijke delen) betaald kan worden. In de contributiebedragen is al rekening gehouden met (school)vakanties.
  • Men dient op bijgaand formulier de vereniging te machtigen tot automatische incasso per kwartaal. Bij geen incassomachtiging kan de vereniging administratiekosten in rekening brengen.
  • De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd, zie onderstaand banknummer.
  • Als twee opeenvolgende lessen niet door kunnen gaan, dan zal restitutie van contributiegeld plaatsvinden.
  • Wachtpositie leden (zie informatieblad.)
  • Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via mail te gebeuren bij de ledenadministratie, minimaal één maand voor het einde van het lopende kwartaal.
  • Betaling van de verschuldigde contributie kan door overschrijving op bankrekening NL40RABO0108841774 t.n.v. TABITTA, Boxtel.
  • Hieronder staan de contributiebedragen per 1 april 2016 in euro.

 

Categorie Per week Jaar-
contributie
Kwartaal-
bedrag
Gymnastiek / Turnen

 

 

 

Junioren tm 17 jaar

1 uur

€ 138,20

€ 34,55

Vanaf 18 jaar

1 uur

€ 146,20

€ 36,55

12+ turngroep (vrijdag)

1,5 uur

€ 185,00

€ 46,25

Jong talent:

 

 

 

1 x per week

€ 363,00

€ 90,75

2 x per week

€ 448,40

€ 112,10

Selectie

 

 

 

6 uur

€ 448,40

€ 112,10

9 uur

€ 657,80

€ 164,45

10,5 uur

€ 740,00

€ 185,00

12 uur

€ 812,80

€ 203,20

"in de wacht"

€ 30,00

€ 7,50

 

Bij twee personen uit één gezin betaalt de tweede persoon het volle tarief minus € 5,40 per jaar. Bij een derde persoon gaat daar weer  € 5,40 vanaf. Deze korting wordt verrekend door de ledenadministratie.

 

Als er meerdere kinderen uit één gezin bij de wedstrijdgroep trainen worden andere kortingen toegepast. Hierover kan contact worden opgenomen met de penningmeester. Alleen voor de wedstrijdgroep is betaling per maand mogelijk.

 

Voor meer info: ledenadministratie@tabitta.nl