Contributie

55+ in beweging

Een uurtje bewegen is voor iedereen goed. Tijdens de lessen van ’55+ in beweging’ worden oefeningen gedaan en krijgt ook het spelelement de nodige aandacht. Ook de gezelligheid is natuurlijk een belangrijke factor. Dat houdt je immers gemotiveerd om wekelijks met je vaste maatjes van de groep actief te zijn.

Categorie Per week Jaar-
contributie
Kwartaal-
bedrag
55+ in beweging      
Vanaf 55 jaar 1 uur € 169,83 € 42,46

Voor de contributie gelden er algemene regels.
Lees meer over onze algemene regels >

Voor meer info: ledenadministratie@tabitta.nl

Opzeggen

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via mail te gebeuren bij de ledenadministratie, minimaal één maand voor het einde van het lopende kwartaal.

Direct naar:

Contributie voor recreatie >
Contributie voor de selectie >