Selectie

Van jong talent naar wedstrijdturnster

Vanuit de recreantengroepen komen regelmatig kinderen naar boven die opvallen door hun beweeglijkheid. Vaak zijn voor deze kinderen bij het recreatief turnen de mogelijkheden te beperkt. Op dat moment gaat de train(st)er in overleg met de ouders om te kijken of het kind als “jong talent” een tijdje proef wil draaien bij de wedstrijdturnsters van onze vereniging.

Vindt het kind het vervolgens leuk en vindt de trainster van de wedstrijdgroep ook dat er voldoende mogelijkheden zijn, dan kan besloten worden het kind in te laten stromen in de wedstrijdgroep. Vandaar wordt weer verder gekeken op welk niveau van de wedstrijdsport het kind kan meedraaien.

Binnen onze vereniging is het mogelijk om wedstrijden te turnen op landelijk niveau in de 1e, 2e of 3e Divisie. Dit houdt uiteraard ook in dat het aantal trainingsuren zal oplopen. Dit kan beginnen met 2,5 uur in de week, oplopend tot 9 of 12,5 uur.

Vanaf acht jaar kan dan deelgenomen worden aan regionale en / of landelijke wedstrijden.

Kleding

Dankzij meerdere (kleding)sponsors hebben we voor de wedstrijdgroep een complete out-fit kunnen realiseren. Voor alle wedstrijdturnsters is er een wedstrijdpakje beschikbaar. De turnsters zijn verplicht deze te dragen bij zowel individuele- als teamwedstrijden.

Daarnaast is er in 2006 een trainingspak uitgekozen, dat tegen een speciale prijs kan worden aangeschaft door de wedstrijdturnsters. Meer info hiervoor bij de trainers.

La Moustache uit Boxtel is sinds medio 2008 de nieuwe shirtsponsor van de 1e en 2e divisie. Vanaf maart 2010 zijn dit de nieuwe sponsor shirts van La Moustache.

Meer informatie over kleding van de recreatiegroep kun je hier vinden.

Klijnsma Gelden

(…) alle kinderen moeten kunnen meedoen op het gebied van sociale activiteiten, sport, cultuur en op school.

Het doel van de Klijnsma Gelden is dat alle kinderen moeten kunnen meedoen op het gebied van sociale activiteiten, sport, cultuur en op school. Graag informeren wij u dat indien u te maken hebt met een laag inkomen of betalingsmoeilijkheden u gebruik kunt maken van de financiële bijdragen uit de Klijnsma Gelden.

Neem hiervoor contact op met het bestuur van Tabitta via bestuur@tabitta.nl.

Lees meer over de Klijnsma Gelden >