Vertrouwenspersoon

Marianne Janssen

Marianne Janssen

Vertrouwenspersoon

Een klacht is  een uiting van onvrede. Ons doel is om de aantallen hiervan zo minimaal mogelijk te houden, maar het kan zijn dat er zaken voorvallen die onvrede veroorzaken.

Mocht een lid van Tabitta een klacht hebben over trainingen of andere leden, of hij/zij heeft algemene opmerking e.d. , dan zijn er een aantal wegen die bewandeld kunnen worden.

De eerste stap is om dit te bespreken met de betreffende trainer/trainster om zo snel mogelijk gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Als de klacht niet tot tevredenheid van het lid opgepakt of afgehandeld wordt, dan kan het lid zich wenden tot het bestuur van Tabitta. Deze klacht kan schriftelijk of via mail gemeld worden: Tabitta, Postbus 178, 5280 AD Boxtel, of info@tabitta.nl.

Mocht ook het bestuur de klacht niet naar tevredenheid behandelen, is er nog een mogelijkheid om dit schriftelijk via mail  te melden bij onze vertrouwenspersoon. Deze persoon is onafhankelijk maar heeft wel de kennis van Tabitta. De vertrouwenspersoon zal de klacht behandelen en zo goed mogelijk proberen samen met u en de vereniging op te lossen.